ការបញ្ជាទិញត្រូវបានបញ្ចប់

អបអសាទរ លោកអ្នកបានបញ្ជាទិញចង្ក្រានអគ្គិសនី អ៊ីឃុក

បុគ្គលិកអ៊ីឃុកនិងធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកភ្លាមៗ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការដឹកជញ្ជុន

សូមធ្វើការបង់ប្រាក់១០ដុល្លា តាមរយះភ្នាក់ងាវីងដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬតាមកម្មវិធីវីងនៅលើទូរស័ព្ទ តាមព័តមានលំអិតដូចខាងក្រោម

លេខគណនីក្រុមហ៊ុន 01915632
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ATEC Biodigesters international
លេខយោងអតិថិជន 24048357

លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកប្រើសម្រាប់បង់ប្រាក់ ត្រូវតែជាលេខដែលលោកអ្នកប្រើសម្រាប់ការបញ្ជាទិញ

ប្រសិនបើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការបង់ប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងាវីង លោកអ្នកអាចធ្វើការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមការងារចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុកតាមរយៈលេខ៖ 0979558411/ 095948845

ការបង់ប្រាក់ធ្វើឡើងក្នុងរយះពេល ២៤ ម៉ោង ដើម្បីធានាថាលោកអ្នកនិងទទួលបានចង្ក្រាន

ចង្រ្កានអគ្គិសនីអ៊ីឃុកនិងដឹកជូនលោកអ្នកក្នុងរយះពេល៤៨ម៉ោងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានប្រាក់

ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់

បញ្ចារទិញឥលូវនេះ នឹងទទួលបានការថែមជូនឆ្នាំងមួយ នឹង ខ្ទះមួយ នៅក្នុងមួយឈុត !

អ៊ីឃុក

ចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុក

ឆ្នាំង 1 ខ្ទះ 1

អ៊ីណុក

3 ឆ្នាំ

ប័ណ្ណធានា

48 ម៉ោង

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន

យើងជានរណា

ចំពោះអ៊ីឃុក បេសកម្មរបស់យើងគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍជីវិត និងជីវភាពមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដើម្បីអោយមានភាពកាន់តែល្អប្រសើតាមរយៈការចម្អិនអាហារជាមួយថាមពលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ យើងមានទីស្នាក់ការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល៦ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានផ្តល់មធ្យោបាយក្នុងការជួយអោយប្រជាជនកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាយ ជៀសផុតពីផ្សែងពុលក្នុងផ្ទះបាយ ព្រមទាំងសន្សំប្រាក់ និងរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាព។