ការបញ្ជាទិញត្រូវបានបញ្ចប់

អបអសាទរ លោកអ្នកបានបញ្ជាទិញចង្ក្រានអគ្គិសនី អ៊ីឃុក

បុគ្គលិកអ៊ីឃុកនិងធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកភ្លាមៗ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការដឹកជញ្ជុន

អបអរសាទរ លោកអ្នកទទួលបានការប្រើប្រាស់ចង្ក្រានអ៊ីឃុករយះពេល ៣០ ថ្ងៃដោយមិនមានការបង់ប្រាក់
បន្ទាប់ពីការប្រើសាកល្បងរយះពេល ៣០ថ្ងៃ បើគិតថាវាល្អប្រើ លោកអ្នកអាចបន្តប្រើ ហើយគ្រាន់តែបង់លុយ១០ដុល្លាក្នុង១ខែ តាមរយះវីង

ចង្ក្រានអ៊ីឃុកនិងដឹកដល់ផ្ទះលោកអ្នកក្នុងរយះពេល ៤៨ ម៉ោង បន្ទាប់ពីមានការឯកភាពក្នុងការដឹក

ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់

បញ្ចារទិញឥលូវនេះ នឹងទទួលបានការថែមជូនឆ្នាំងមួយ នឹង ខ្ទះមួយ នៅក្នុងមួយឈុត !

អ៊ីឃុក

ចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុក

ឆ្នាំង 1 ខ្ទះ 1

អ៊ីណុក

3 ឆ្នាំ

ប័ណ្ណធានា

48 ម៉ោង

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន

យើងជានរណា

ចំពោះអ៊ីឃុក បេសកម្មរបស់យើងគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍជីវិត និងជីវភាពមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដើម្បីអោយមានភាពកាន់តែល្អប្រសើតាមរយៈការចម្អិនអាហារជាមួយថាមពលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ យើងមានទីស្នាក់ការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល៦ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានផ្តល់មធ្យោបាយក្នុងការជួយអោយប្រជាជនកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាយ ជៀសផុតពីផ្សែងពុលក្នុងផ្ទះបាយ ព្រមទាំងសន្សំប្រាក់ និងរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាព។