លោកអ្នកបញ្ជាទិញបានជោគជ័យ

សូមអបអសាទរ លោកអ្នកបានបញ្ជាទិញចង្ក្រានអគ្គិសនី អ៊ីឃុក បានជោគជ័យ។

បុគ្គលិកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញ និងការដឹកជញ្ជូនជូនលោកអ្នក។

សូមបង់ប្រាក់ 10ដុល្លាជាមួយអ្នកដឹក ឬក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន

រាល់ការបង់ប្រាក់នៅខែបន្ទាប់នឹងត្រូវបង់នៅតាមភ្នាក់ងារវីង

ចង្ក្រានអ៊ីឃុកនិងដឹកដល់ផ្ទះលោកអ្នកក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង ក្រោយពីជជែកជាមួយបុគ្គលិកយើងខ្ញុំ

ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់

បញ្ចារទិញឥលូវនេះ នឹងទទួលបានការថែមជូនឆ្នាំងមួយ នឹង ខ្ទះមួយ នៅក្នុងមួយឈុត !

អ៊ីឃុក

ចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុក

ឆ្នាំង 1 ខ្ទះ 1

អ៊ីណុក

3 ឆ្នាំ

ប័ណ្ណធានា

48 ម៉ោង

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន

យើងជានរណា

ចំពោះអ៊ីឃុក បេសកម្មរបស់យើងគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍជីវិត និងជីវភាពមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដើម្បីអោយមានភាពកាន់តែល្អប្រសើតាមរយៈការចម្អិនអាហារជាមួយថាមពលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ យើងមានទីស្នាក់ការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល៦ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានផ្តល់មធ្យោបាយក្នុងការជួយអោយប្រជាជនកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាយ ជៀសផុតពីផ្សែងពុលក្នុងផ្ទះបាយ ព្រមទាំងសន្សំប្រាក់ និងរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាព។