ការបញ្ជាទិញត្រូវបានបញ្ចប់

អបអសាទរ លោកអ្នកបានបញ្ជាទិញចង្ក្រានអគ្គិសនី អ៊ីឃុក

បុគ្គលិកអ៊ីឃុកនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ ដើម្បីលម្អិតពត៌មានពីការដឹកជញ្ជូន

បើលោកអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសបង់ផ្តាច់ លោកអញនកយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន ២៤៣ ដុល្លារ។

បើលោកអ្នកជ្រើសរើសការបង់ផ្ដាច់ លោកអ្នកយល់ព្រមបង់លុយ 243$

ចង្ក្រានអ៊ីឃុក នឹងដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរបស់អ្នកក្នុងរយ៖ពេល៤៨ម៉ោងបន្ទាប់ពីការឯកភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូន

ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់

បញ្ចារទិញឥលូវនេះ នឹងទទួលបានការថែមជូនឆ្នាំងមួយ នឹង ខ្ទះមួយ នៅក្នុងមួយឈុត !

អ៊ីឃុក

ចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុក

ឆ្នាំង 1 ខ្ទះ 1

អ៊ីណុក

3 ឆ្នាំ

ប័ណ្ណធានា

48 ម៉ោង

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន

យើងជានរណា

ចំពោះអ៊ីឃុក បេសកម្មរបស់យើងគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍជីវិត និងជីវភាពមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដើម្បីអោយមានភាពកាន់តែល្អប្រសើតាមរយៈការចម្អិនអាហារជាមួយថាមពលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ យើងមានទីស្នាក់ការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល៦ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានផ្តល់មធ្យោបាយក្នុងការជួយអោយប្រជាជនកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាយ ជៀសផុតពីផ្សែងពុលក្នុងផ្ទះបាយ ព្រមទាំងសន្សំប្រាក់ និងរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាព។