ការបញ្ជាទិញត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។

សូមអរគុណសម្រាប់ការដាក់ស្នើ។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នកក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបញ្ជាទិញ និងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។

យើងជានរណា

ចំពោះអ៊ីឃុក បេសកម្មរបស់យើងគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍជីវិត និងជីវភាពមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដើម្បីអោយមានភាពកាន់តែល្អប្រសើតាមរយៈការចម្អិនអាហារជាមួយថាមពលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ យើងមានទីស្នាក់ការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល៦ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានផ្តល់មធ្យោបាយក្នុងការជួយអោយប្រជាជនកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាយ ជៀសផុតពីផ្សែងពុលក្នុងផ្ទះបាយ ព្រមទាំងសន្សំប្រាក់ និងរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាព។